CÁCH BACK UP ỨNG DỤNG AUTHENTICATOR (2FA CODE)

Tại Sao cần Back up Authenticator qua một thiết bị khác:

Trường Hợp Mất Phone - Đổi Phone mà không back up lại Authenticator App (App lấy 2FA code) nghĩa là: Mất luôn 2FA đã kết nối với các ứng dụng như Coinbase, Kucoin, Crypto.com,... Vì vậy sẽ phải xác mình KYC lại với các ứng dụng đó để tạo lại 2FA mới.  Vì vậy, để tránh phiền phức, Anh Chị nên Back up (Sao Lưu) Authenticator App qua một thiết bị khác theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Vào Authenticator App, Chọn dấu 3 chấm góc trên.

AUTHENTICATOR-10

Bước 2: Chọn “Export Accounts”

AUTHENTICATOR-11

Bước 3: Chọn “Continue”

AUTHENTICATOR-12

Bước 4: Tick chọn những accounts cần Export. Chọn “Export Account”. 

AUTHENTICATOR-13

Bước 5: Mã QR Code của toàn bộ các Account hiện ra.

AUTHENTICATOR-14

Bước 6: Lấy 1 thiết bị khác (đã download sẵn App Authenticator). Chọn vào dấu cộng bên dưới.

AUTHENTICATOR-15

B8: Chọn Scan QR Code. Rồi Scan Code trên Thiết bị có mã QR ở bước 6. Như vậy bạn sẽ thấy danh sách các accounts sẽ xuất hiện trên thiết bị mới. Hoàn Tất!

AUTHENTICATOR-16

SÀN GIAO DỊCH CRYPTO